Unser Team

Karina Ließmann
(M. Sc. Umweltgeographie und -management)
Geschäftsführung

Tel.: 0431-98 30 4 -11
E-Mail: liessmann@uag-buero.de

Axel Struckmeyer
(Dipl. Geograph) - Prokurist, Gesellschafter

Tel.: 0431-98 30 4 -17
E-Mail: struckmeyer@uag-buero.de

Mia Wennemuth
(M. Sc. Umweltgeographie und -management) 
Umweltplanung & GIS, Gesellschafterin

Tel.: 0431-98 30 4 -15
E-Mail: wennemuth@uag-buero.de